VPBank dự kiến trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 50%

Năm 2018, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.800 tỷ đồng, VPBank trình kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông 30% bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng 20,35%. Sau 5 đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 27.799 tỷ đồng.

VPBank dự kiến trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 50%

Ngày 19/3 tới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 để trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, chia cổ tức hậu hĩnh và tăng vốn lớn.

Năm 2018, ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cao hơn, trong đó, tổng tài sản dự kiến tăng hơn 29% lên mức 359.477 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 23,72% lên 24.675 tỷ đồng và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%. Nguồn vốn huy động thông qua tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến tăng hơn 21% lên 199.655 tỷ đồng.

VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 32,84%, đạt 10.800 tỷ đồng sau khi đạt mức lợi nhuận ấn tượng hơn 8.130 tỷ đồng trong năm 2017. Đây cũng là mức lợi nhuận dự kiến vượt cả kết quả của Vietcombank và BIDV năm vừa qua.

Nhờ lãi đậm hơn 8.100 tỷ đồng trong năm 2017, VPBank lên kế hoạch chia cổ tức, thưởng hậu hĩnh cho cổ đông cùng kế hoạch phát hành ESOP để tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua 5 đợt phát hành.

Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, VPBank còn gần 4.565 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương ứng 146 tỷ đồng.

VPBank trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2018 dành cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông 30% bằng cổ phiếu và chia ngay trong quý 2/2018. Tổng cổ phiếu thưởng và trả cổ tức sẽ phát hành là 468 triệu cổ phần.

Đợt tăng vốn thứ 2 là phát hành 34 triệu cổ phiếu ESOP dành cho cán bộ nhân viên, tương ứng với 2,14% vốn điều lệ (thời điểm cuối năm 2017). Cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phần, đồng thời bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Số tiền thu được sau khi phát hành ESOP dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng.

Đợt 3, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ thêm 250 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư bên ngoài, tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành. Giá chào bán sẽ được thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá cổ phiếu trung bình 6 tháng của năm phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm. Hiện, ngân hàng chưa cho biết thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và còn chờ cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Nhưng ngân hàng dự kiến có thể phát hành 1 đợt trong năm 2018.

Đợt tăng vốn thứ 4 thông qua việc VPBank sẽ mua lại toàn bộ 73,22 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành hồi năm 2015 thành cổ phiếu Quỹ. Mức giá mua lại là 34.000 đồng/cp và chia thưởng cho cổ đông hiện hữu vào quý III. Tổng giá mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức là hơn 2.489 tỷ đồng.

Đợt tăng vốn thứ 5 của VPBank dự kiến thực hiện trong quý IV/2018 là đợt chia thưởng từ nguồn thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2017. Nếu các đợt phát hành trước đó thành công như dự kiến, tỷ lệ chia thưởng đợt 5 là 20,35% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của VPBank sẽ dự kiến tăng thêm 4.577 tỷ đồng.

Sau 5 đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của VPBank năm 2018 dự kiến tăng lên 27.799,87 tỷ đồng, tăng 77% so với cuối năm 2017.

>> VPBank báo lãi kỷ lục 8.126 tỷ đồng, nợ xấu giảm 2,89%