8 tháng đầu năm: Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ USD

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 của Tổng Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 13,6%.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 33,38 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 250,8 tỷ USD. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng 2022
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng 2022

Có tới 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%).

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 30,96 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 246,84 tỷ USD. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa.

Chỉ tính riêng trong 8 tháng năm 2022, 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (4 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 45,2%).

Sau 8 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất.

Có thể bạn quan tâm