9 tháng LienvietPostBank báo lãi 1.636 tỷ đồng, tăng trưởng 61%

9 tháng LienvietPostBank báo lãi 1.636 tỷ đồng, tăng trưởng 61%

Kết thúc quý 3, LienVietPostBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng qua đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 86% kế hoạch năm 2019.

LienvietPostBank cho biết kết quả kinh doanh quý 3 có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, lợi nhuận riêng quý 3 đạt 519 tỷ đồng, bằng 149% so với quý 3 năm 2018. Luỹ kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.636 tỷ đồng.

Trong quý 3, thu nhập lãi thuần giữ vững đà tăng trưởng mạnh, giúp thu nhập lãi thuần lũy kế đạt 125% so với cùng kỳ năm 2018 nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu vào - đầu ra cũng như phát huy được lợi thế mạng lưới rộng khắp trên cả nước để phát triển bán lẻ.

Thu thuần dịch vụ, hoạt động ngoại hối tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cao hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ mới, triển khai nhiều chương trình thúc đẩy hỗ trợ bán hàng… qua đó nâng cao tỷ trọng nguồn thu dịch vụ trong tổng thu nhập. Dự kiến đến cuối năm 2019, thu thuần dịch vụ đạt mức cao nhất trong 11 năm hoạt động của ngân hàng.

Quảng cáo

Đến hết tháng 9, các chỉ số kinh doanh khác của LienVietPostBank cũng rất khả quan, cụ thể: tổng tài sản đạt 193.536 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 12.291 tỷ đồng, tăng 20,5% so với thời điểm cuối năm 2018. Tổng huy động vốn đạt 176.159 tỷ đồng, cho vay thị trường I đạt 135.105 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,1% và 11,7% so với đầu năm.

Các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân có cải thiện rõ rệt, đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018, cao hơn mức trung bình của ngành.

Theo kế hoạch được ĐHCĐ đề ra, năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường I đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Hiện LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, với gần 550 Chi nhánh/ Phòng Giao dịch, gần 1.000 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia