9 tháng Vietinbank báo lãi ròng 5.194 tỷ đồng

9 tháng Vietinbank báo lãi ròng 5.194 tỷ đồng

Trong quý 3/2016, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã: CTG) ghi nhận tổng thu nhập hơn 13.940 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.212 tỷ đồng.

Đến thời điểm này Vietinbank tạm dẫn đầu hệ thống ngân hàng về lợi nhuận 9 tháng qua với lãi ròng gần 5.194 tỷ đồng

Theo BCTC quý 3 hợp nhất vừa công bố, VietinBank tiếp tục có quý kinh doanh tăng trưởng ấn tượng ở các mảng hoạt động kinh doanh chính. Cụ thể, trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt 5.939 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ quý 3/2015. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 393,8 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối là 130,9 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh là 40,9 tỷ đồng. Riêng chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng, giảm đáng kể so với số lỗ 74 tỷ đồng của quý 3 năm trước.

Các hoạt động khác đem về khoản lãi thuần hơn 682,5 tỷ đồng… Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần quý 3 tăng mạnh đạt 40,9 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ lãi 100 triệu đồng).

Trong quý 3, chi phí hoạt động tăng đáng kể lên 3.047 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ 2.780 tỷ đồng). Vietinbank phải trích chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 1.986 tỷ đồng, nâng tổng chi phí phòng rủi ro tăng lên tới 4.977 tỷ đồng…

Quảng cáo

Do dự phòng rủi ro lớn nên lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ còn hơn 2.212 tỷ đồng. Lãi sau thuế còn 1.779 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, Vietinbank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế là 6.485 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 5.194 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Vietinbank tạm dẫn đầu hệ thống ngân hàng về lợi nhuận 9 tháng qua.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của Vietinbank tăng 15,6% so với đầu năm, đạt 900.754 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 625.407 tỷ đồng, tăng 16,23% so với cuối năm 2015. Trong đó, dự phòng rủi ro cho vay lên tới 6.894 tỷ đồng.

Huy động vốn của VietinBank trong 9 tháng của năm 2016 cũng có mức tăng trưởng tốt, đến hết tháng 9, tiền gửi của khách hàng đạt 625.486 tỷ đồng, tăng 26,88% so với cuối năm.

Về chất lượng tín dụng, VietinBank luôn được kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,86% tổng dư nợ cho vay – là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành đến thời điểm này.

Phân tích dư nợ cho thấy, đến 30/9/2016, nợ xấu của Vietinbank tăng lên tới 5.379 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm nợ xấu ở mức 4.942 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ xấu nhóm 5- có nguy cơ mất vốn tăng thêm 781 tỷ đồng, lên mức 3.576 tỷ đồng.

Thu Hằng

Từ khóa: KINH DOANH Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tại Việt Nam, ngành dịch vụ ngân hàng số ở Việt Nam đang ở giai đoạn non trẻ, bởi lẽ đến tận tháng 12/2020 mới xuất hiện ngân hàng thuần số đầu tiên...

Chủ nhật, 29/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia