ACV sẽ không thu phí xe ra, vào sân bay trong thời gian ngắn

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sẽ không thu phí đối với xe ra, vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định, tùy theo từng cảng hàng không, sân bay.
ACV sẽ không thu phí xe ra, vào sân bay trong thời gian ngắn

ACV vừa đưa ra phương án thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ôtô ra, vào các cảng hàng không. Theo đó, ACV sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ôtô ra, vào 21 cảng hàng không trực thuộc một cách đồng bộ và xây dựng phương án thu theo thời gian.

Cụ thể, ACV không thực hiện thu phí đối với xe ra, vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định, tùy theo từng cảng hàng không, sân bay. Những xe ôtô ra, vào cảng quá thời gian quy định sẽ được thu tiền theo thời gian như dịch vụ sân đỗ ôtô.

Hệ thống này sẽ triển khai thực hiện chậm nhất từ năm 2020 còn từ nay tới thời điểm đó, phương án thu được giữ nguyên như hiện nay.

Được biết, Bộ GTVT đang chỉ đạo ACV khẩn trương triển khai đồng bộ việc đầu tư, nâng cấp hệ thống kiểm soát xe ôtô ra, vào các cảng hàng không trực thuộc để thực hiện phương án thu theo thời gian.

Tuy nhiên, ACV cho biết, 21 cảng hàng không trên cả nước do đơn vị này quản lý có địa hình riêng, kết cấu hạ tầng nhà ga, đường ra vào cảng khác nhau. Do vậy việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống kiểm soát xe ôtô ra, vào các cảng hàng không tốn nhiều thời gian.

Ngoài ra, phương án thu theo thời gian (giá thu, thời gian miễn thu) tại các cảng hàng không cần phải xây dựng, tính toán chi tiết đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, lợi ích nhà nước và đảm bảo nguồn để đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên của hệ thống đường dẫn vào nhà ga.

Về tính hợp pháp của việc thu khoản phí này, ACV khẳng định, ACV là doanh nghiệp đang chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý, bảo đảm tiêu chuẩn khai thác cho kết cấu hạ tầng 21 cảng hàng không trên cả nước. Riêng hệ thống đường dẫn vào nhà ga 21 cảng hàng không do ACV quản lý có tổng giá trị đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng.

ACV cho rằng, việc thu giá dịch vụ đường dẫn là phù hợp với quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm xây dựng, bảo trì, sửa chữa đường giao thông nội bộ trong cảng hàng không, sân bay của doanh nghiệp cảng hàng không (ACV), phù hợp với Luật Đất đai về quyền được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

Có thể bạn quan tâm