An Phát Holdings (APH) dừng phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

An Phát Holdings (APH) dừng phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

Với kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, An Phát Holdings đã phát hành riêng lẻ thành công 450 tỷ đồng trái phiếu, lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành công ty dự kiến sẽ dừng thực hiện.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE - Mã: APH) dự kiến trình cổ đông phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dừng thực hiện phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu. Cả kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu đều đã được thông qua ở ĐHĐCĐ năm 2021.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, 20 triệu cổ phiếu APH sẽ được bán đấu giá công khai qua HOSE. Toàn bộ vốn thu được sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy nguyên liệu xanh PBAT, hoạt động M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của APH.

Với kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, APH đã phát hành riêng lẻ thành công 450 tỷ đồng trái phiếu, lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành công ty dự kiến sẽ dừng thực hiện.

Năm nay, An Phát Holdings lên kế hoạch kinh doanh năm nay đạt 16.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 585 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và 145% so với thực hiện năm 2021.

Quảng cáo

Năm 2021, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 14.805 tỷ đồng và 342 tỷ đồng, tăng 74% và 18% so với năm 2020. Trong đó, quý IV/2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 4.572 tỷ đồng và 96 tỷ đồng, tăng 87% và 24% so với cùng kỳ 2020. Doanh thu tăng trưởng mạnh do giá hạt nhựa tăng dẫn tới doanh thu mảng sản xuất và thương mại đều tăng trưởng mạnh, đồng thời Công ty đẩy mạnh khai thác bất động sản khu công nghiệp.

Lợi nhuận gộp năm 2021 đạt 1.698 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ 2020, đóng góp chủ yếu bởi hoạt động thương mại hạt nhựa, sản xuất bao bì, nhựa xây dựng và khai thác khu công nghiệp.

Như vậy, với kết quả doanh thu 14.805 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 237 tỷ đồng, APH hoàn thành 123% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Nguyên nhân chủ yếu APH không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm do chi phí vận tải tăng, làm tăng chi phí bán hàng. Ngoài ra, việc tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống Covid-19, bảo đảm phúc lợi người lao động đã làm tăng chi phí quản lý trong năm 2021.

Tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2021 đạt 2.176 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 1.133 tỷ đầu năm 2021. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,1 đầu năm 2021 xuống còn 0,8 tại ngày 31/12/2021.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên 26/5 cổ phiếu APH tiếp tục tăng trần lên mức 16.500 đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ tư, 06/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia