Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 185.772 tỷ đồng

Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 185.772 tỷ đồng

Cả năm 2016, toàn ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 185.772 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2015), trong đó khối nhân thọ khoảng 151.323 tỷ đồng.

 
Theo số liệu từ Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tổng doanh thu ngành bảo hiểm năm 2016 ước đạt con số 85.491 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2015. 

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng (tăng 14,68%), bảo hiểm nhân thọ ước đạt  49.119 tỷ đồng (tăng 28,35%) so với năm 2015.

Số tiền chi trả bảo hiểm cả năm 2016 ước đạt 26.737 tỷ đồng (giảm 1% so với năm 2015), trong đó khối phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, khối nhân thọ ước đạt 14.166 tỷ đồng.

Tính chung, cả năm 2016, toàn ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 185.772 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2015), trong đó khối phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng; khối nhân thọ ước đạt 151.323 tỷ đồng.

Hải Nam  

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM - Concrete - công ty con của Tân Hoàng Minh.

Thứ bảy, 03/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia