Bảo hiểm Quân đội muốn phát hành 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

HĐQT Bảo hiểm Quân đội đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 130 tỷ đồng qua việc phát hành thêm 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2020.
Bảo hiểm Quân đội muốn phát hành 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MCK: MIG) vừa có thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HĐQT doanh nghiệp bảo hiểm này đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 130 tỷ đồng qua việc phát hành thêm 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2020.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 10:1, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý II/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Về kết quả kinh doanh quý I/2021, Bảo hiểm Quân Đội ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm