Biểu lãi suất huy động ngân hàng NCB tiếp tục thay đổi trong tháng 12/2023

Trong tháng 12 này, ngân hàng NCB tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm so với tháng trước. Sau điều chỉnh, phạm vi lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ đang dao động trong khoảng 4,25 - 5,85%/năm…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Biểu lãi suất huy động ngân hàng NCB tiếp tục thay đổi trong tháng 12/2023
Biểu lãi suất huy động ngân hàng NCB tiếp tục thay đổi trong tháng 12/2023

Cập nhật mới nhất cho thấy, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) đã điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm đối với tiền gửi khách hàng cá nhân. Theo đó, khung lãi suất được điều chỉnh về mức 4,25 - 5,85%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể như sau, các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần được ngân hàng NCB áp dụng mức lãi suất huy động không đổi là 0,5%/năm.

Kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng đang có mức lãi suất tiết kiệm là 4,25%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Tiếp đó, 5,2%/năm là mức lãi suất được ngân hàng NCB niêm yết cho kỳ hạn 6 tháng đến 8 tháng, giảm 0,35 điểm phần trăm.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn 9 tháng đến 11 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm về mức 5,3%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng đang có mức lãi suất 5,55%/năm sau khi giảm 0,2 điểm phần trăm.

Đối với kỳ hạn 13 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm là 5,65%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm. Cùng mức giảm 0,1 điểm phần trăm, kỳ hạn 15 tháng đến 60 tháng đang được huy động mức lãi suất là 5,85%/năm.

Ngoài ra, các phương thức lĩnh lãi khác được nhận mức lãi suất tiền gửi cụ thể như sau: Lĩnh lãi 1 tháng: Lãi suất khoảng 4,22 - 5,65%/năm; Lĩnh lãi 3 tháng: Lãi suất khoảng 5,16 - 5,68%/năm; Lĩnh lãi 6 tháng: Lãi suất khoảng 5,2 - 5,69%/năm; Lĩnh lãi 12 tháng: Lãi suất khoảng 5,27 - 5,69%/năm và Lĩnh lãi đầu kỳ: Lãi suất khoảng 4,17 - 5,45%/năm.

anh-chup-man-hinh-2023-12-08-luc-143502-1073.png
Biểu lãi suất huy động ngân hàng NCB tháng 12/2023 dành cho khách hàng cá nhân (Nguồn: Ngân hàng NCB)

Qua so sánh, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng được ngân hàng NCB điều chỉnh giảm 0,1 - 0,4 điểm phần trăm trong tháng này. Do đó, khung lãi suất hiện đang dao động quanh mức 3,65 - 5,4%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Về chi tiết, kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần đang có mức lãi suất tiết kiệm là 0,4%/năm.

Cùng với đó, 3,65%/năm là mức lãi suất được huy động cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Đối với các kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng, ngân hàng NCB đang ấn định cùng mức lãi suất là 3,75%/năm.

Các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 13 tháng đang có mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 4,75%/năm, 4,8%/năm, 5,1%/năm và 5,2%/năm. Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp là 5,4%/năm đang được ấn định cho các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng.

anh-chup-man-hinh-2023-12-08-luc-143515-3241.png
Biểu lãi suất huy động ngân hàng NCB tháng 12/2023 dành cho khách hàng doanh nghiệp (Nguồn: Ngân hàng NCB)

Ngoài ra, các phương thức lĩnh lãi khác đang được ngân hàng NCB huy động mức lãi suất cụ thể như sau: Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 3,64 – 5,17%/năm (kỳ hạn 2 tháng đến 36 tháng); Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất khoảng 4,71 – 5,2%/năm (kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng); Lĩnh lãi 6 tháng: Lãi suất khoảng 5 - 5,24%/năm (kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng); Lĩnh lãi hàng năm: Lãi suất khoảng 5,08 - 5,24%/năm (kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng); Lĩnh lãi đầu kỳ: Lãi suất 3,61 - 4,91%/năm (kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng).

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm