Bình Phước: Nhiều công ty tự vẽ quy hoạch, đặt tên dự án để rao bán

Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020.
Bình Phước: Nhiều công ty tự vẽ quy hoạch, đặt tên dự án để rao bán

Theo kết luận thanh tra, tại huyện Đồng Phú, đối với việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: một số hạng mục công trình đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng không thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chuyển mục đích theo quy định. Kết quả thực hiện cho thấy vẫn còn một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa phù hợp và đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của một số hộ dân đã để xảy ra một số sai sót như: trích lục bản đồ địa chính không ghi ngày tháng năm do giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú ký duyệt, biên bản xác minh thực địa xin chuyển mục đích sử dụng đất không ghi hiện trạng sử dụng đất, không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, biên bản xác minh thực địa...việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện diện tích hạn chế quyền sử dụng đất là không đúng theo quy định.

Ngoài ra, qua kiểm tra, đoàn thanh tra nhận thấy còn tình trạng thay đổi hiện trạng sử dụng đất diễn ra trên địa bàn các xã Đồng Tiến, Tân Lợi…

Việc thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất giá trị gia tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu cũng chưa đúng với quy định tại Thông tư số 219 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209 của Chính phủ, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Tại huyện Chơn Thành, Thanh tra tỉnh Bình Phước cũng chỉ ra nhiều vi phạm của UBND huyện này và Phòng Tài nguyên & Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điển hình, kết luận nêu có trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở mà tại thời điểm xin chuyển mục đích đã có nhà trên đất nhưng không có tài liệu thể hiện việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành đã để xảy ra một số thiếu sót như: tờ trích lục bản đồ địa chính không có chữ ký của giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; phiếu chuyển thông tin địa chính đã ghi sai diện tích đất chuyển nhượng của một số hộ dân. Việc giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho người dân chậm trễ thời gian so với quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra cũng nêu rõ, trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng các đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư (không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện) để quảng cáo, chào bán đất đã tách thửa.

Kết luận yêu cầu UBND huyện Chơn Thành kiểm điểm đối với những sai sót mà đoàn thanh tra đã nêu trên; chủ trì, phối hợp phòng kinh tế và hạ tầng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện và UBND xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng; đẩy mạnh thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn tình trạng quảng cáo, mua bán bất động sản không đúng thực tế…

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành kiểm điểm các sai phạm, đồng thời nộp số tiền hơn 1,4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của thanh tra tỉnh với lý do: thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất giá trị gia tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng với quy định…

Có thể bạn quan tâm