Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trên môi trường điện tử

Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử.
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trên môi trường điện tử

Trong công văn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ: Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ như:

Tổ chức quán triệt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại công văn số 3986/VPCP-V.1 ngày 28/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 60/BTC-BCĐ389 ngày 29/8/2022 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử.

Giao Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cưởng công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, điều tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử qua biên giới.

Trong đó tập trung vào tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử qua biên giới.

Trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử với các lực lượng chức năng chống buôn lậu như: Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường.

Giao Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ra soát, đánh giá, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua giao dịch qua thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm