Bộ Xây dựng đặt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành xây dựng dựa trên nền tảng kinh tế số.

Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những nội dung tại Chương trình hành động của Bộ Xây dựng để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành xây dựng dựa trên nền tảng kinh tế số.

Theo đó, ngành sẽ có Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030. Một số nội dung được ngành xây dựng tập trung bao gồm: thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong khâu chuẩn bị đầu tư; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm và đặc biệt là phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, ngành xây dựng chú trọng đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình xây dựng; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu sự cố.

Quảng cáo

Cùng với việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng hệ thống công cụ mới phục vụ việc xác định và quản lý chi phí, thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng, quy hoạch, xây dựng công trình, nhà ở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, ngành còn thực hiện phổ biến và triển khai hiệu quả “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050”; “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030’’ và Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý, Bộ Xây dựng sẽ phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Xi măng Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 với trọng tâm là công tác cổ phần hoá.

Cùng đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu theo kế hoạch được duyệt; tập trung tái cơ cấu, thoái vốn đối với Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng”; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Xây dựng.

Đồng thời, Bộ cũng đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trả lời báo chí về kiến nghị của VBMA liên quan đến vấn đề bỏ quy định báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2023 của Bộ Tài chính…

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia