Bộ Xây dựng thoái toàn bộ vốn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Ngày 18/6 tới đây, Bộ Xây dựng tổ chức bán đấu giá 94,61% vốn cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP với mức giá khởi điểm 13.300 đồng/cổ phần, tương ứng hơn 205 tỷ đồng (theo mệnh giá), t
Bộ Xây dựng thoái toàn bộ vốn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Hiện nay vốn điều lệ của Tổng công ty đạt hơn 217 tỷ đồng, trong đó bộ Xây dựng nắm giữ cổ phần chi phối 94,61%. Tổng công ty có 1 công ty con là CTCP Xây dựng Bạch Đằng 201 với tỷ lệ sở hữu đạt 55,31% và 20 công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu từ 4% đến 37%.

"Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP tiền thân là Công ty Kiến Trúc Hải Phòng, thành lập năm 1958 trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 1981 đổi thành Công ty Xây dựng số 16. Đến năm 1996 Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trên cơ sở tổ chức lại Công ty xây dựng số 16 và một số đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 2013 công ty được cổ phần hóa và trở thành Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP, năm 2015 trở thành công ty đại chúng, năm 2017 được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán BDC.

Tổng công ty hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; kinh doanh bất động sản; hoàn thiện công trình xây dựng…

Năm 2018 Tổng công ty đặt mục tiêu đạt 3.561 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 60,8% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 3%.

>> Thoái vốn Nhà nước tại Habeco: Điểm vướng mắc lớn nhất là hợp đồng đã ký kết với Carlsberg

Có thể bạn quan tâm