Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

Theo thông báo của tỉnh Ninh Bình, Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, với quy mô lập quy hoạch khoảng 23.242 ha...

UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, mục tiêu nhằm điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh, hướng tới phát triển đô thị Ninh Bình thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa cấp vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An.

Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu mới thực tế, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của đô thị trong tương lai, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đang triển khai và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các yêu cầu phát triển ở giai đoạn tiếp theo.

Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình điều chỉnh định hướng quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An theo hướng ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị vùng lõi di sản
Quảng cáo

Ninh Bình là Đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh. Trong khi, theo dự báo dân số đô thị Ninh Bình đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình tập trung điều chỉnh phạm vi quy mô và thời hạn lập quy hoạch; tính toán quy mô diện tích, dân số, đất đai phù hợp với giai đoạn lập quy hoạch đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị loại I, mở rộng đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An.

Đồng thời, rà soát tình hình thực hiện, kế thừa các định hướng chiến lược, đề xuất điều chỉnh các tồn tại bất cập của quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An được phê duyệt năm 2016; các quy hoạch ngành của vùng và tỉnh; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư.

Xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị, bảo vệ di sản trong giai đoạn mới để đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục. Nghiên cứu các đề xuất dự án mới để lập quy hoạch chung theo định hướng tổng thể, chiến lược, có tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững.

Tỉnh Ninh Bình điều chỉnh định hướng quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An theo hướng ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị vùng lõi di sản, đồng thời thực hiện song song các mục tiêu phát triển du lịch và ổn định an sinh xã hội khu vực.

Xong xong với đó là khai thác phát triển khu vực vùng đệm, khu vực nông thôn xung quanh vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An để phát triển dịch vụ du lịch, công viên chuyên đề, nông nghiệp công nghệ cao...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Novaland vừa ra thông báo vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 2 thành viên từng là lãnh đạo cấp cao của Gelex...

Thứ sáu, 24/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia