Chủ tịch Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Vành đai 4

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố…
Chủ tịch Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo dự án Vành đai 4

Theo đó, tại quyết định số 4479-QĐ/TU, Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo một số ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; giám đốc, thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội như  Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên môi trường....

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trước đó, vào ngày 20/5/2022, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô.

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư dự kiến 85.813 tỷ đồng, trong đó dự kiến 23.524 tỷ đồng là nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội, chia làm 2 giai đoạn: từ 2021-2025 là 19.477 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 4.047 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến bố trí vốn và giải ngân năm 2022 khoảng 100 tỷ đồng, năm 2023 khoảng 8.397 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 5.955 tỷ đồng, năm 2025 khoảng 5.025 tỷ đồng.

Hiện tại, Hà Nội đang phấn đấu giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công phục vụ khởi công vào ngày 31/12/2023.

Mới đây nhất, trong báo cáo của Bộ Giao thông vận tải gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội cho biết, hiện chỉ có Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group) quan tâm tới dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư - PPP) của dự án Vành đai 4.

Trước đó, ngày 10/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa công tác GPMB tại quận Hà Đông.

Có thể bạn quan tâm