Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận bị kiến nghị kiểm điểm vì vi phạm quản lý đất đai, xây dựng

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận bị kiến nghị kiểm điểm vì vi phạm quản lý đất đai, xây dựng

Yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 188 tỷ đồng từ những sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo kết luận, từ năm 2014 - 2018, việc triển khai công tác lập, trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo đồng bộ, chất lượng còn hạn chế; trình tự, thủ tục một số hồ sơ giao đất, cho thuê đất còn thiếu sót, khuyết điểm.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố chưa phù hợp quy định, chất lượng các quy hoạch chưa cao, kế hoạch sử dụng đất chưa sát thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương dẫn đến phải điều chỉnh.

Cùng với đó, việc đưa đất vào sử dụng tại một số dự án còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất được bàn giao cũng như hạ tầng đấu nối cấp nước, cấp điện không đồng bộ.

Đặc biệt, một số dự án do năng lực nhà đầu tư còn hạn chế, hoặc vi phạm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quản lý rừng (dự án khu vui chơi giải trí và trồng rừng phòng hộ ven biển), chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến titan và diện tích đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng… dẫn đến chậm tiến độ thực hiện đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp.

Một số chỉ tiêu được phê duyệt và thực hiện chưa đạt yêu cầu, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp như: đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất thương mại dịch vụ, đất bãi thải, xử lý chất thải. Công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số huyện, thành phố chưa được thường xuyên.

Quảng cáo

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của địa phương này chưa thường xuyên, kịp thời; đến thời điểm thanh tra (30/6/2019) số tiền còn phải thu hơn 27 tỷ đồng.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi lòng sông), UBND tỉnh Ninh Thuận chưa lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2017 - 2018 theo quy định tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 26/10/2015. Cơ quan chuyên ngành chậm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí mới của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận còn thiếu kiên quyết trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với một số nội dung. Các sở, ngành, địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong việc tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, địa phương.

Đối với việc thực hiện các dự án xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Thanh tra Chính phủ cho rằng còn có sự lúng túng của cơ quan quản lý nhà nước cũng như nhà đầu tư.

Điều này dẫn đến các dự án BT bị chậm, không đảm bảo tiến độ về bàn giao đưa vào sử dụng, chậm giao đất để thanh toán cho nhà đầu tư, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến hiệu quả của nhà đầu tư.

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 188 tỷ đồng từ những sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra. Đây là số tiền đã chi sai quy định tại các dự án hồ chứa nước sông Than (11,028 tỷ đồng), dự án vườn quốc gia Núi Chúa (604 triệu đồng)… và tiền của các tổ chức, cá nhân nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão. Liên danh Công ty cổ phần Phát triển bất động sản An Phúc - Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án.

Thứ sáu, 31/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia