Thaiholdings đặt mục tiêu lợi nhuận 125 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2023 để sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn mới

Năm 2024, Công ty Cổ phần Thaiholding đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 68 tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thaiholdings đặt mục tiêu lợi nhuận 125 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2023 để sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn mới

Ngày 23/4, Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị THD, ông Nguyễn Chí Kiên cho biết, năm 2024, công ty đã xác định một số định hướng cho hoạt động kinh doanh.

Thứ nhất, đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn.

Thứ hai, sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các các dự án mới, hoạt động sản xuất kinh doanh mới…

Thứ tư, tiếp tục duy trì hoạt động của công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đặt ra. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 68 tỷ đồng.

Trước đó năm 2023, THD đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.272 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 241 tỷ đồng. Như vậy, THD đang lên kế hoạch "cài số lùi".

Lý giải việc này, đại diện THD cho biết, mục tiêu lợi nhuận năm 2024 được thu hẹp so với năm trước do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhận định thời kỳ sôi động của ngành bất động sản đã đi qua, nên đây không phải giai đoạn nước rút bán hàng, thu hồi lợi ích đầu tư nhằm ghi nhận doanh thu hay lợi nhuận.

Thời gian này là giai đoạn tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng, các hạng mục đầu tư tài chính để trong dài hạn có thể tăng hiệu quả đầu tư và giá trị thặng dư bền vững.

Bước sang năm 2024, THD sẽ tập trung vào 2 ngành nghề hiện đang là thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính Hội đồng quản trị xác định đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, minh bạch, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính. Theo THD, việc đầu tư hoạt động tài chính giúp tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong lĩnh vực bất động sản, công ty tiếp tục triển khai các dự án hiện có như: dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; khu phức hợp Kim Liên; tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại địa chỉ 11A Cát Linh, Hà Nội.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A, đó là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp, nhằm tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn.

Thêm vào đó, Thaiholdings cũng sẽ tìm kiếm những dự án linh hoạt trong xây dựng, định hướng mô hình phù hợp với từng giai đoạn của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng để đem lại lợi nhuận, giá trị thặng dư trong tương lai dài hạn.

Tại đại hội, THD đã thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó, doanh nghiệp này không chia cổ tức năm 2023 để thực hiện đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhìn lại năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị THD đánh giá, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, lãi suất cho vay vẫn neo cao, dòng tiền trong kinh doanh dần được rút ra, các doanh nghiệp chủ động thu hẹp và tập trung xây dựng bộ máy doanh nghiệp ổn định, bền vững sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế trong tương lai.

Không nằm ngoài tình hình kinh tế chung, THD đã tập trung vào công tác tái cấu trúc hệ thống thống xây dựng bộ máy tinh gọn để tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động và đảm bảo kết quả kinh doanh phù hợp trong giai đoạn đầy khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của THD trong năm 2023 chưa thực sự đạt được như kỳ vọng.

Cụ thể, năm 2023, doanh thu hợp nhất của THD đã thực hiện là 1.870 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng đạt 93% so với kế hoạch đầu năm. Nguyên nhân chính của sự suy giảm doanh thu do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm