Chứng khoán KB Việt Nam lên kế hoạch doanh thu đi lùi trong năm 2024, dự kiến không chia cổ tức

KBSV dự kiến không chia cổ tức bằng tiền để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển của công ty trong các năm tới…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chứng khoán KB Việt Nam lên kế hoạch doanh thu đi lùi trong năm 2024, dự kiến không chia cổ tức
Chứng khoán KB Việt Nam lên kế hoạch doanh thu đi lùi trong năm 2024, dự kiến không chia cổ tức

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu dự kiến đạt 683 tỷ đồng, giảm 44,2% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, KBSV dự kiến trình cổ đông phương án không chia cổ tức bằng tiền để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển của công ty trong các năm tới.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành hơn 3,03 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024. Tỷ lệ thực hiện quyền là 99,04:1, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 99,04 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến phát hành cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nguồn vốn phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của KBSV sẽ tăng lên gần 3.032 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh margin.

Ngoài ra, KBSV cho biết trong năm nay sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng môi giới, nâng cấp chất lượng sản phẩm, phát triển các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.

Đồng thời củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, KBSV cho biết doanh thu tăng 6,9% so với cùng kỳ, lên mức 288,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 52,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ quý 4/2022 lỗ ròng hơn 43,6 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2023, KBSV mang về 1.216 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,4% so với năm liền kề trước đó. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 239,6 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2022.

Có thể bạn quan tâm