Cienco 4 (C4G) phát hành 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Ngày 3/3 tới đây Tập đoàn Cienco4 (MCK: C4G) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 60 tỷ đồng.
Cienco 4 (C4G) phát hành 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 3/3/2021.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, doanh nghiệp chốt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tỷ lệ 9% bằng cổ phiếu. Với năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 3.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, cổ tức tỷ lệ 15%.

Trong năm 2020, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 2.155,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 89,8% và 60,8% so với thực hiện năm 2019.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm, doanh nghiệp hoàn thành được 70,7% chỉ tiêu doanh thu và 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5% so với đầu năm lên 7.428,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 37,4%; hàng tồn kho chiếm 8,7%. Nợ phải trả tăng 7% lên 6.271 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn đang ở mức 1.406 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 2.331 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/2, cổ phiếu C4G đóng cửa giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm