#Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Lợi nhuận Đầu tư LDG giảm 33,7 lần trong năm 2022

Lợi nhuận Đầu tư LDG giảm 33,7 lần trong năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 sau nhiều lần bị nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính theo quy định, theo đó, lợi nhuận sau thuế bị giảm tới 33,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.