LDG chuẩn bị phát hành hơn 16,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ 7%, tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành là 16.761.304 cổ phần.
LDG chuẩn bị phát hành hơn 16,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Như Thương Gia đã thông tin, tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, ban lãnh đạo LDG đã trình và được đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, thay vì chia tiền mặt như thông qua tại đại hội năm 2020. Lý do được HĐQT đưa ra là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tiến độ thi công các dự án khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Dự kiến đợt phát hành sẽ được thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4/2022. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Như vậy, sau phát hành số lượng cổ phiếu lưu hành từ hơn 239 triệu cổ phiếu sẽ tăng lên hơn 256 triệu cổ phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ LDG sau soát xét đạt 37,2 tỷ đồng, gấp 2,6 lần báo cáo tự lập.

Theo giải trình từ phía LDG, lợi nhuận sau soát xét tăng là do điều chỉnh của Deloitte Việt Nam - đơn vị kiểm toán liên quan đến ghi nhận doanh thu cho bất động sản phân lô bán nền theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014.

Năm nay, đơn vị này lên kế hoạch kinh doanh năm nay gồm doanh thu thuần 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng; lần lượt gấp 7,7 lần và 2 lần thực hiện 2021. Như vậy sau sáu tháng, công ty hoàn thành 9,5% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của LDG đạt 7.845 tỷ đồng, tăng 9,4% so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của công ty là 1.252 tỷ đồng, giảm 7% so với số đầu năm với 1.187 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang các dự án như khu dân cư Tân Thịnh; dự án chung cư cao tầng tại đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM. Các khoản phải thu ngắn hạn là 2.744 tỷ đồng, tăng 5,3%; các khoản phải thu dài hạn là 2.482 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính ở mức 1.993 tỷ đồng, tăng 57% so với số đầu kỳ với 68,9% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 523 tỷ đồng, nợ ngân hàng 1.470 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước đạt 483 tỷ đồng, giảm 20% so với số đầu năm. Dòng tiền kinh doanh đơn vị này đang âm 516,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm