Đầu tư LDG biến động nhân sự cấp cao sau khi HNX nhắc tên

Đầu tư LDG có sự thay đổi nhân sự cấp cao sau khi HNX nêu tên trong danh sách 54 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu...
Đầu tư LDG biến động nhân sự cấp cao sau khi HNX nhắc tên

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông qua việc sẽ miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Lại Thị Bích Hằng, thời gian miễn nhiệm từ ngày 27/2.

Thay vào đó, bà Phạm Trần Mỹ Duyên được công ty LDG bổ nhiệm vào vị trí mới, thay thế cho bà Lại Thị Bích Hằng từ ngày 27/2.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liệt kê trong danh sách 54 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023.

Đầu tư LDG cũng cho biết còn dư nợ 359,7 tỷ đồng liên quan tới lô trái phiếu mã LDGH2123002, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023 với lãi suất 11,5%/năm.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu chỉ đạt gần 47 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến LDG lỗ sau thuế gần 39 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý 4/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư LDG giảm 3,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 47,2 tỷ đồng về 1.222,7 tỷ đồng và chiếm 15,4% tổng nguồn vốn.

Năm 2022, LDG đặt mục tiêu doanh thu là 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Trong khi đó, luỹ kế cả năm 2022, LDG đạt 276,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 54,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 4,01 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với việc chỉ đạt 4,01 tỷ đồng trong năm 2022, công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ đạt 12% doanh thu và 1,3% mục tiêu lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 953,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 26,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 61,9 tỷ đồng.

Đầu tư LDG biến động nhân sự cấp cao sau khi HNX “réo tên”
Phiên giao dịch ngày 27/2 lúc 10h20 phút, cổ phiếu LDG ghi nhận ở mức 4.500 đồng/cổ phiếu.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư LDG tăng 10,6% so với đầu năm lên 7.930 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.130,3 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản. Các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.556,1 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản. Tồn kho ghi nhận 1.205,9 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 27/2 lúc 10h20 phút, cổ phiếu LDG ghi nhận ở mức 4.500 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm