Công ty Việt Á liên quan đến 10 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sau kết luận, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh xử lý đối với những gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Đồng Tháp đã giao Thanh tra tỉnh thanh tra từ ngày 7/2 đến ngày 4/3. Và mới đây, UBND tỉnh này đã có kết luận liên quan đến những nội dung trên.

Trong kết luận thanh tra, UBND tỉnh này nêu rõ trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch đang bùng phát. Việc mua sắm tuân thủ theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

Tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm của các đơn vị năm 2020 - 2021 là hơn 742 tỷ đồng. Trong đó, trang thiết bị y tế hơn 83 tỷ đồng; Vật tư y tế hơn 182 tỷ đồng; Sinh phẩm xét nghiệm hơn 305 tỷ đồng và kít xét nghiêm hơn 169 tỷ đồng.

Quảng cáo
Công ty Việt Á liên quan đến 10 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, kết luận thanh tra cho biết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng; giá trị thực tế mua sắm hơn 197 tỷ đồng và đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng; chưa thanh toán hơn 40 tỷ đồng.

Theo kết quả thanh tra, các gói thầu nhìn chung về hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả cơ bản được các chủ đầu tư tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Nhưng, trong quá trình thực hiện mua sắm vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận như: Một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng; việc theo dõi nhập, xuất kho chưa hợp lý; một số hồ sơ dự thầu, trúng thầu thiếu Tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu; biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật; đăng tải kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt chậm hơn thời gian quy định...

Ngoài chỉ đạo sau thanh tra đối với gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành khắc phục ngay những hạn chế qua thanh tra đã kết luận. Đồng thời, tổ chức xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư còn thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chiều 30/5, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Các đại biểu Quốc hội đều đặt kỳ vọng vào TP.HCM đột phá, đầu tàu sau 5 năm nữa, khi các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM đang được các đại biểu thảo luận sẽ kết thúc thời gian thí điểm...

Thứ tư, 31/05/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia