CTCP Nông dược HAI bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố BCTC quý 1/2022 lần 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 2 đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE).
CTCP Nông dược HAI bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố BCTC quý 1/2022 lần 2

Theo thông báo, HOSE nhắc nhở HAI chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần thứ 2. Còn trước đó HOSE đã nhắc nhở HAI chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 1 vào ngày 5/5.

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố Báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý… Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý…”.

Mới đây, HAI vừa công bố lại BCTC hợp nhất quý 4/2022 với lợi nhuận sau thuế đã công bố là âm gần 1,5 tỷ đồng và sau khi công bố lại thì chỉ số lỗ lên tới gần 673 tỷ đồng. HAI cho biết qua rà soát số liệu và hồ sơ, công ty nhận thấy cần đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021.

Việc đánh giá lại các khoản mục này làm ảnh hưởng đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2021 đã công bố. Qua đó, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 498,5 tỷ đồng - trong khi hồi đầu năm là 107,5 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán, khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn giảm 463 tỷ đồng từ 1.758,9 tỷ đồng về 1.295,9 tỷ đồng - trong đó, công ty ghi nhận trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn là 785,1 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó là gần 111,2 tỷ đồng, tăng trích lập thêm 673,9 tỷ đồng.

Trước đó, HoSE đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát từ ngày 12/5/2022 do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021 quá 30 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Hiện, giá cổ phiếu HAI giảm còn 2,73% xuống 3.560 đồng/cổ phiếu và giảm 40,77% trong 3 tháng qua.

Có thể bạn quan tâm