Đắk Nông thu hồi hơn 210 ha đất do các công ty không thực hiện dự án

UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi 210 ha diện tích đất đã giao cho hai công ty TNHH MTV Tuy Đức và công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song do đã giao đất thời gian dài nhưng không làm dự án, không đưa đất vào sử dụng...
Đắk Nông thu hồi
Đắk Nông thu hồi hơn 210ha đất do công ty không thực hiện dự án

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi hơn 209ha đất của công ty TNHH MTV Tuy Đức và gần 1,7 ha đất của công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song.

Theo đó, tại Thông báo số 32/TB-UBND về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Tuy Đức, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, công ty Tuy Đức được tỉnh cho thuê hơn 209ha đất để dử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp vào năm 2013.

Tuy nhiên, sau khi bàn giao đất, công ty này đã không bố trí sử dụng đất, do đó tỉnh căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 để thu hồi đất. 

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song chấp hành quyết định thu hồi nêu trên và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, phối hợp với đơn vị liên quan bàn giao đất và những hồ sơ liên quan theo quy định.

Sau khi thu hồi, toàn bộ diện tích trên sẽ được UBND tỉnh Đắk Nông giao về UBND huyện Đắk Song quản lý, bố trí sử dụng.

Đối với gần 1,7ha đất bị thu hồi của công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra thông báo số 33/TB-UBND nói rõ về điều này. 

Năm 2011, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 1,7ha đất cho công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song thực hiện dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ lạng tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không đưa đất vào sử dụng, không thực hiện dự án, việc này vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, công ty này cũng không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Đất đai.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song chấp hành quyết định thu hồi và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Có thể bạn quan tâm