Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 280 triệu USD trong 7 tháng đầu năm

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng của năm 2018, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm gần 280 triệu USD.
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 280 triệu USD trong 7 tháng đầu năm

Cụ thể, trong 7 tháng năm 2018 cả nước có 81 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng giá trị 238,33 triệu USD.

Đồng thời, 21 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng giá trị tăng thêm gần 41,3 triệu USD; Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm là 279,63 triệu USD.

"Được biết, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng chủ yếu ở các dự án thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chiếm tỷ trọng 37,8% tổng vốn đầu tư.

Trong khi đó, các dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,84%, các dự án công nghiệp chế biến chế tạo chiếm chỉ tỷ trọng 16,3%, còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực khác.

Trong 7 tháng qua, Việt Nam đã đầu tư sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 37,1 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

Ở chiều ngược lại, 7 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 22,94 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Có thể bạn quan tâm