Đồng Nai gia hạn thời gian triển khai khu đô thị du lịch Nhơn Phước cho Địa ốc Sông Tiên

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 310 ngày để triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Nhơn Phước…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mô phỏng khu đô thị du lịch Nhơn Phước cho Địa ốc Sông Tiên
Mô phỏng khu đô thị du lịch Nhơn Phước cho Địa ốc Sông Tiên

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định 2528/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên.

Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 310 ngày để triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Nhơn Phước với diện tích 2.047.023 m2 đất tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Lý giải cho việc gia hạn, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn tính từ ngành UBND tỉnh ký quyết định cho kéo dài thời gian gia hạn.

Trường hợp hết thời gian gia hạn để triển khai thực hiện dự án mà Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo quyết định, tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên phải khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục và triển khai hoàn thành dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Nhơn Phước theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ được phê duyệt, gia hạn.

Công ty Địa ốc Sông Tiên phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Nhơn Phước trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn.

Trường hợp, sau thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Còn Cục thuế tỉnh Đồng Nai cần rà soát, xác định và thông báo mức nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được kéo dài thời gian gia hạn triển khai thực hiện dự án để Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có).

UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các đơn vị có chức năng phối hợp với UBND xã Đại Phước theo dõi việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Nhơn Phước trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu đô thị du lịch Nhơn Phước hay còn gọi là đảo ngọc Nhơn Phước có diện tích gần 205 ha, tổng vốn đầu tư được giới thiệu khoảng 20.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm