#dược phẩm

EuroCham Pharma Group ủng hộ 100.000 USD phòng chống COVID-19

EuroCham Pharma Group ủng hộ 100.000 USD phòng chống COVID-19

Các thành viên EuroCham Pharma Group hôm nay (3/6) đã ủng hộ số tiền tương đương 100.000 USD thông qua cuộc vận động toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.