FLC bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế gần 72 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) thông báo đã nhận được các quyết định của Cục thuế Thành phố Hà Nội vào ngày 5/8.
FLC bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế gần 72 tỷ đồng tiền thuế

Cụ thể, FLC cho biết đã nhận được 9 quyết định của Cục Thuế Hà Nội với số tiền là gần 72 tỷ đồng - trong đó có 11,5 triệu đồng về việc công ty chậm nộp tờ khai thuế TNCN và 71,88 tỷ đồng cho 8 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong toả tài khoản của công ty mở tại các ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân Đội; NGân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh VIB quận 1 và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Lý do cưỡng chế là FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Mới đây, FLC cũng đã nhận được 3 quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc cưỡng chế thi hành quyết định về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong toả của CTCP Tập đoàn FLC mở tại 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Quận 1 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân.

Với số tiền bị cưỡng chế là hơn 223,6 tỷ đồng do công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Như vậy, trong hai ngày 3 và 5/8, FLC đã nhận được thông báo phong tỏa tài khoản để cưỡng chế với số tiền gần 300 tỷ tiền thuế.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu FLC vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7/2022 do công ty này chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm