Hà Nội: Bêu tên 228 doanh nghiệp nợ thuế, phí tháng 8

Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 228 đơn vị nợ thuế đợt tháng 8/2019 với tổng số 257 tỷ đồng. Trong số này có 188 đơn vị nợ thuế, phí công bố lần đầu và công khai lại 40 đơn vị
Hà Nội: Bêu tên 228 doanh nghiệp nợ thuế, phí tháng 8

Trong số này có 181 doanh nghiệp nợ 85,8 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình với số nợ là 17,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 6 đơn vị nợ 25,2 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất, đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Haneco với số nợ là 7,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31/6/2019). Còn có một đơn vị nợ 61,9 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên.

Cục Thuế Hà Nội cũng thực hiện công khai lại 40 đơn vị nợ 84 tỷ đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Trong đó, có tới 39 doanh nghiệp nợ 82,7 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát với số nợ là là 20,8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn một đơn vị nợ 1,3 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất là Công ty TNHH phát triển nông thôn Phù Đổng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã đăng công khai 1.011 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 5.619 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau công khai chỉ có 394 doanh nghiệp và dự án nộp 202 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm