Hà Nội: Căn hộ từ 70 - 100m2 được tính 3 người ở

Tại dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, dân số được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hà Nội: Căn hộ từ 70 - 100m2 được tính 3 người ở
Hà Nội: Căn hộ từ 70 - 100m2 được tính 3 người ở

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 34/2024/QĐ-UBND về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định cho biết, phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được chia ra theo từng loại hình nhà ở.

Đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ở; diện tích sử dụng căn hộ từ 25 - 45m2 sẽ tính 1 người. Căn hộ 2 phòng ở, có diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 - 70m2 là 2 người. Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 - 100m2 tính 3 người. Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, có diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 - 125m2 là 4 người. Diện tích sử dụng căn hộ từ 125m2 trở lên là 5 người.

Còn nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Theo đó, căn hộ 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25 - 40m2, tính 1 người. Căn hộ 2 - 3 phòng ở nếu có diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40 - 55m2 là 2 người; diện tích trên 55 - 70m2, tính 3 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 - 77m2 là 4 người.

Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng căn hộ và cơ cấu phòng ở quy định trên thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Với các dự án đặc thù như nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ... mà việc áp dụng quy định trên không phù hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Không yêu cầu xác định dân số đối với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú phải đảm bảo không gian lưu trú có diện tích không lớn hơn 50% diện tích sử dụng làm văn phòng.

Trong khi đó, dự án, công trình nhà thương mại liên kế phần diện tích sàn không gian lưu trú (tối đa 20% tổng diện tích sàn công trình, dự án) được xác định dân số bằng cách quy đổi theo quy định như nhà ở thương mại.

UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trong việc áp dụng quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế.

Cơ quan này phải trình UBND thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình nêu.

Đồng thời, kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với việc áp dụng quy định này trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp áp dụng quy định này không phù hợp.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở chung cư, chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được duyệt cũng như trong quá trình khai thác, sử dụng công trình. Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm