Hà Nội: Công khai danh sách 208 đơn vị tổng nợ thuế gần 300 tỷ đồng

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020.
Hà Nội: Công khai danh sách 208 đơn vị tổng nợ thuế gần 300 tỷ đồng

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 208 đơn vị nợ thuế đến thời điểm ngày 31/7/2020 với tổng số nợ 299,993 tỷ đồng.

Trong số doanh nghiệp trên, 144 đơn vị nợ 108,641 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp nằm trong danh sách công khai lần đầu. Trong đó, 141 doanh nghiệp nợ 81,697 tỷ đồng thuế, phí, tiền chậm nộp.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020. Từ ngày 1/8 đến 14/9/2020, công ty đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, 2 đơn vị nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp; 1 đơn vị nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp; 64 đơn vị nằm trong danh sách công khai lại, nợ tổng cộng 191,352 tỷ đồng tiền thuế, phí. Trong đó, có đơn vị nợ tới 77 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế trên địa bàn tính đến thời điểm ngày 30/4/2020, với 374 doanh nghiệp, tổng số nợ là 489,848 tỷ đồng. Trong danh sách này có 318 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp thuộc diện công khai lần đầu.

Cụ thể, 313 doanh nghiệp nợ 65,242 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/4/2020; trong đó Công ty cổ phần LILAMA 3 nợ hơn 3,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, đầu tư dầu khí nợ 918 triệu đồng… Trong số 5 doanh nghiệp nợ 109,6 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 31/1/2020 có Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà (nợ hơn 57,7 tỷ đồng).

Cũng trong đợt này, Cục Thuế Hà Nội công khai lại danh sách 56 đơn vị nợ tổng cộng 315,006 tỷ đồng tính đến ngày 30/4/2020. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế Hà Nội thực hiện công khai những năm trước (2015 - 2019). Trong đó, đáng chú ý có hai đơn vị nợ tổng cộng 208,406 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất tính đến ngày 30/4/2020.

Theo Cục Thuế Hà Nội, mặc dù cơ quan thuế đã tích cực và quyết liệt triển khai đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thuế theo quy định và nhận được sự phối hợp của các cấp, ngành trên địa bàn Hà Nội, nhưng tính đến thời điểm ngày 31/5/2020, số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày trên địa bàn vẫn tăng 4.024 tỷ đồng (tăng 36,2%) so với thời điểm ngày 31/12/2019, do nhiều nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh, sự thay đổi chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành, nghề...

Từ đầu năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu và công khai lại danh sách tổng cộng  2.796 đơn vị nợ thuế với số nợ hơn 7.295 tỷ đồng. Sau khi đăng công khai, 843 doanh nghiệp nộp 304 tỷ đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước. Trong đó, 237 doanh nghiệp đã thực hiện nộp hết số thuế nợ mà cơ quan thuế công khai vào ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm