Hà Nội: Gần 100% Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất được cấp năm 2018

Hà Nội: Gần 100% Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất được cấp năm 2018

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, ước tính đến hết ngày 31/12/2018, Hà Nội sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các hộ hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đ

Lũy kế đến cuối tháng 11/2018, số Giấy chứng nhận lần đầu và kê khai đăng ký đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư 1.347.279 thửa/1.355.510 thửa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, đạt 99,39%;

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu được 196.441 thửa/196.441 thửa, đạt 100%. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát bổ sung của các quận, huyện, thị xã, số thửa đất phát sinh cần cấp Giấy chứng nhận và kê khai đăng ký đất đai tăng 94.841 thửa do các hộ chi tách thửa đất trong quá trình kê khai, đăng ký; giao đất dịch vụ; các thửa đất trong dự án phát triển nhà ở; khu tập thể cũ chưa bàn giao để cấp Giấy chứng nhận. Như vậy kết quả cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu đối với 94.841 thửa đất tăng thêm là 86.803/94.841 thửa.

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát để đề xuất chính sách để tháo gỡ khó khăn để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc; trường hợp không cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả nhằm tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp huy động vốn triển khai các dự án hạ tầng giao thông.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia