Hà Nội: Kiểm tra công trình nhà ở xã hội trên địa bàn

Hà Nội: Kiểm tra công trình nhà ở xã hội trên địa bàn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và các UBND các quận, huyện, thị xã kiểm các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê nhà ở xã hội nhằm phát hiện người được mua, thuê, thuê mua chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện.

UBND cấp huyện nơi có nhà ở xã hội chủ động chỉ đạo UBND xã thành lập Tổ giám sát dể theo dõi, giám sát việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn quản lý.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc quản lý sử dụng nhà ở của các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và tự ý thay đổi thiết kế công trình, ăn hộ.

Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cán bộ có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) về mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tuân phải tuân thủ việc mua bán, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, Công an cấp xã sở tại để tiến hành kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình, cá nhân để phát hiện việc mua, bán, sử dụng nhà ở xã hội sai quy định.

Trường hợp phát hiện đối tượng mua, bán, sử dụng nhà ở xã hội sai quy định xử lý vi phạm theo quy định hoặc đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND cấp huyện để xử lý.

Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn thành phố theo nội dung việc tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, thiết kế, giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia