Hà Nội phấn đấu trở thành đầu mối logistics quan trọng của vùng, cả nước và khu vực

Hà Nội phấn đấu trở thành đầu mối logistics quan trọng của vùng, cả nước và khu vực

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND, triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Trong đó, ngoài việc hoàn thiện cơ chế quản lý, thành phố sẽ nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng logistics. 

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trung tâm logistics có quy mô phù hợp trên các tuyến đường vành đai thành phố, kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập kết, phân phối hàng tại các khu vực tập trung sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, khu công nghiệp; chú trọng phát triển hệ thống kho bãi, kho bãi chuyên dụng. Định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn Hà Nội theo nguyên tắc dành quỹ đất và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đế xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng logistics.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics trên địa bàn và trong cả nước, với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường và hoạt động kinh doanh dịch vụ logictics trong các khâu lưu thông, vận chuyển, phân phối, dự trữ hàng hóa; kết hợp kiểm tra với hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các quy trình, điều kiện kinh doanh đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định; xử lý nghiêm minh và kịp thời các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố cũng phối hợp với các viện, trường đại học, xây dựng chương trình, tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp; Thúc đẩy liên kết giữa các viện, trường đại học, các doanh nghiệp để hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp logistics. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự phát triển của đất nước...

Với việc triển khai thực hiện các nội dung trên, mục tiêu của thành phố là giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông để phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị cao, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GRDP của TP Hà Nội đạt từ 9 đến 11%; tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt từ 17 đến 21%; tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt từ 60 đến 65%; chi phí logistics giảm xuống tương đương 14 đến 17% GRDP thành phố. Phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại; đưa Hà Nội trở thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng, cả nước và khu vực.

 

Có thể bạn quan tâm

Hơn 18 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, một số quốc gia đã quyết định rằng đến lúc cần phải mở cửa và áp dụng mô hình “sống chung với Covid-19”.

Thứ tư, 22/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia