Hà Nội tiếp tục “bêu tên” 242 doanh nghiệp nợ hơn 528 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ thuế, phí trên địa bàn đợt tháng 7/2019 với số nợ 528,1 tỷ đồng.
Hà Nội tiếp tục “bêu tên” 242 doanh nghiệp nợ hơn 528 tỷ đồng tiền thuế

Trong danh sách này, có 157 đơn vị thuộc diện công khai lần đầu với số nợ hơn 290 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản liên quan đến đất. Trong đó, có 152 doanh nghiệp nợ 267 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp; 4 đơn vị nợ 9,6 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH một thành viên Khai thác và Thương mại Kim Sơn với số nợ là 2,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31/5/2019). Cùng với đó, danh sách cũng "điểm mặt" 1 đơn vị nợ 12 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty Cổ phần may Lê Trực.

Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục công khai lại 85 đơn vị nợ hơn 238 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản liên quan đến đất. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Trong danh sách này, có 84 doanh nghiệp nợ 233,9 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp, đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (Sông Đà 9.06) với số nợ là 40,6 tỷ đồng (tính đến ngày 31/5/2019); Công ty Cổ phần may Lê Trực tiếp tục được nêu trong danh sách này vì nợ tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất 4,1 tỷ đồng.

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, cơ quan này đã đăng công khai 769 doanh nghiệp và dự án nợ thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là hơn 5.090 tỷ đồng.

Trong đó, Cục Thuế đã thực hiện công khai lần đầu với 483 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ hơn 1.257 tỷ đồng.

Cơ quan này cũng đồng thời công khai lại 286 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ hơn 3.833 tỷ đồng (các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Kết quả sau khi đăng công khai đã có 221 doanh nghiệp và dự án nộp 77,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm