Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện UKVFTA

Thành phố sẽ tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, bên cạnh việc sẽ tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, thành phố cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường. Trong đó, tiếp tục thực hiện các đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Hà Nội sẽ chú trọng việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng
Quảng cáo

Thành phố sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc Anh kết nối với doanh nghiệp của Hà Nội góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới, hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó, chú trọng triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2025 nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu; triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Thành phố cũng đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công ty TNHH Bắc Hà vừa thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với tất cả cán bộ, công nhân viên đang thực hiện hợp đồng lao động từ 15/8 tới.

Thứ bảy, 02/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia