Hà Nội xem xét thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực

Hà Nội xem xét thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực

UBND Thành phố xem xét đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào.

Ngày 3/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố. Phiên họp diễn ra trong cả ngày nhằm xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND Thành phố và theo Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Một trong các nội dung của Phiên họp là xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ- HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Tổng kết Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 đã được HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 06/12/2015 ngày 01/12/2015), đề xuất xây dựng Nghị quyết về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, xem xét cho ý kiến Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào.

Quảng cáo

Tại phiên họp, các thành viên UBND Thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị cho ý kiến vào các Dự thảo Nghị quyết: Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn Thành phố; công tác dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

UBND Thành phố cũng xem xét danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021; thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025; cơ cấu tổ chức (thời bình), phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương (thực hiện theo Luật dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội) thay thế Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, cho ý kiến vào các Báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2016 – 2020; Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; Kết quả tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2020.

Tập thể UBND Thành phố cho ý kiến vào việc Ban hành Quyết định của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố).

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia