bảo hiểm

07:45, 13/03/2023

Nhằm chấn chỉnh tình trạng các ngân hàng “ép” khách hàng mua bảo hiểm mới để được vay vốn diễn ra thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã phải sử dụng cả đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh. Nhưng dường như vẫn chỉ là giải pháp tình thế…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia