bia sabeco

08:15, 17/11/2020

Dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi khó khăn kép từ Nghị định 100 cùng dịch Covid-19, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (MCK: SAB) đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia