Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong trong tháng 12/2022

Sang tháng 12 sẽ có nhiều doanh nghiệp thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021, 2022. Trong đó, PDN, EIC, SAB sẽ trả cổ tức với giá khá cao.
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong trong tháng 12/2022

Công ty CP HACISCO (Mã HAS)Ngày 8/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 1,5% (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng). Ngày thanh toán là 16/11/2022.

Công ty CP Sonadezi Long Thành (Mã SZL)Ngày 11/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 30/11/2022.

Công ty CP Cảng Đồng Nai (Mã PDN): Ngày 18/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 5/12/2022.

Công ty CP EVN Quốc tế (Mã EIC)Ngày 18/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2021 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày thanh toán là 28/12/2022.

Công ty CP Viễn thông FPT (Mã FOX): Ngày 30/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/12/2022.

Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (Mã SAB): Ngày 21/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Thời gian thực hiện là 11/1/2023.

Có thể bạn quan tâm