Mặc khó khăn "kép", Sabeco vẫn tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt

Dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi khó khăn kép từ Nghị định 100 cùng dịch Covid-19, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (MCK: SAB) đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020.
Mặc khó khăn "kép", Sabeco vẫn tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt

Theo đó, Sabeco dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi ra 1.282 tỷ đồng cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng 01/12 và ngày thanh toán là 18/12.

Với quyết định này, 2 cổ đông lớn nhất là SCIC (nhận 36% vốn từ Bộ Công Thương) và Công ty TNHH Vietnam Beverage nắm 53,59% vốn; tương ứng thu về lần lượt là 461 tỷ và 687 tỷ cổ tức đợt này. 

Trong 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu đạt 20.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.403 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 20% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 84% kế hoạch doanh thu và gần 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm 13,7% so với cùng kỳ về dương 3.079,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 2,7% lên 27.686,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.494,1 tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.826,2 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.276,1 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.703,8 tỷ đồng, chiếm 6,2% tổng tài sản.

Có thể bạn quan tâm