biến thể Omicron

12:40, 29/12/2021

Khi các chính phủ đang đấu tranh để giảm thiểu sự lây lan của biến thể Omicron, một số quốc gia phương Tây đã báo cáo số lượng trường hợp Covid -19 hàng ngày cao nhất từ ​​trước đến nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia