Brazil

11:19, 10/08/2020

Hoa Kỳ hiện đã ghi nhận 5 triệu trường hợp nhiễm Covid-19, trong khi Brazil vượt ngưỡng 3 triệu ca tính đến thời điểm hiện tại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia