cảng biển

15:15, 07/01/2023

Theo dữ liệu Bản đồ nhiệt chuỗi cung ứng của CNBC (CNBC Supply Chain Heat Map), sự gia tăng số ca Covid-19 ở Trung Quốc đang ảnh hưởng đến việc các nhà máy hoàn thành đơn đặt hàng sản xuất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia