chuyển nhượng cổ phần

16:40, 08/08/2022

HĐQT Công ty CP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) sang cho Công ty CP Hạ tầng Gelex.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia