Cổ đông

16:59, 11/04/2020

Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đại dịch, các ngân hàng đã đồng loạt triển khai chính sách hỗ trợ bằng chính "tiền túi". Tuy nhiên, ngân hàng cũng là doanh nghiệp và phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia