cổ phiếu CTD

11:14, 23/09/2020

Đây là khuyến nghị của Chứng khoán Phú Hưng dựa trên cơ sở nỗ lực tái cơ cấu của Coteccons sẽ giúp biên lợi nhuận công ty được cải thiện làm cho lợi nhuận phục hồi trở lại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia