đấu thầu

09:00, 02/04/2020

TP. HCM tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án Khu phức hợp Đầm Sen (phường 3, quận 11) theo hình thức đấu thầu dự án, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia