doanh nghiệp bất động sản

16:20, 09/08/2021

HoREA vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại giảm lãi suất khoảng 2%/năm với các khoản cho vay liên quan đến bất động sản. Đồng thời, các ngân hàng thương mại xem xét không chuyển nhóm nợ đối với các khoản vay đến hạn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia